zł PLN
Zamknij

Cookie Policy

Lee

 

POLITYKA PRYWATNOSCI

 

Data wejscia w zycie: Niniejsza Polityke prywatnosci zaktualizowano 1 kwietnia 2019 r. i jest to równiez jej data wejscia w zycie.

 

Spis tresci

Co zawiera ten dokument? Co dzieje sie z moimi danymi osobowymi, gdy wchodze w interakcje z ta Witryna lub ogólnie z grupa Kontoor Brands?. 1

Kto kontroluje przetwarzanie moich danych osobowych? Kto jest za to odpowiedzialny?. 2

Jakie dane osobowe sa przetwarzane?. 3

W jakich celach sa przetwarzane moje dane osobowe?. 5

Jakie sa podstawy prawne w odniesieniu do przetwarzania moich danych osobowych w sposób opisany w tym dokumencie?. 6

Jak dlugo beda przetwarzane moje dane osobowe?. 7

Czy moje dane osobowe sa bezpieczne?. 7

Komu sa przekazywane moje dane osobowe? Kto jest ich odbiorca, dokad sa one przekazywane i w jakich celach?. 7

Czy mam obowiazek przekazania moich danych osobowych? Jakie beda konsekwencje odmowy ich podania?. 9

Czy w Witrynie sa umieszczone elementy kontrolowane przez podmioty zewnetrzne? Kto odpowiada za te elementy?. 10

Jakie mam prawa w odniesieniu do przetwarzania moich danych osobowych i jak moge z tych praw skorzystac?. 10

Czy mozemy zmieniac niniejsza Polityke prywatnosci?. 10

Zalacznik 1 – Prawa osoby, której dane dotycza. 12

 

 

 

Co zawiera ten dokument? Co dzieje sie z moimi danymi osobowymi, gdy wchodze w interakcje z ta Witryna lub ogólnie z grupa Kontoor Brands?

Niniejsza polityka prywatnosci („Polityka prywatnosci”) dotyczy gromadzenia i przetwarzania danych osobowych realizowanego w nastepujacych okolicznosciach:

(i)                  gdy uzytkownik wchodzi w interakcje z witrynahttps://www.lee.pl/pl-pl/  („Witryna”), obslugiwana przez spólke Lee Wrangler International Sagl, Via Vite 3, 6855 Stabio, Switzerland;

(ii)                gdy uzytkownik kupuje produkt albo wnioskuje o inne uslugi spólki Lee Wrangler International Sagl lub jej jednostek zaleznych (zwanych dalej „my”, „nam”, „nas” lub „grupa Kontoor Brands”), czy to przez internet w naszej Witrynie, czy tez w sklepach, w tym gdy uzytkownik kontaktuje sie z nasza obsluga klienta w sprawie obslugi posprzedazowej lub z konkretnymi pytaniami czy prosbami;

(iii)               gdy komunikujemy sie z uzytkownikiem w ramach dzialan marketingowych.

 

Uzyskujac dostep do Witryny i korzystajac z niej, badz tez w inny sposób przekazujac nam swoje dane osobowe, np. przy okazji wizyty w naszych sklepach lub kontaktu z obsluga klienta, uzytkownik potwierdza, ze przeczytal i zrozumial opis sposobu gromadzenia, przetwarzania, wykorzystywania i ujawniania jego danych osobowych zamieszczony w niniejszej Polityce prywatnosci.

 

Na potrzeby okreslonych dzialan zwiazanych z przetwarzaniem musimy uzyskac zgode uzytkownika na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych. Gdy bedziemy potrzebowac zgody uzytkownika, zapytamy – zanim przekaze on nam swoje dane osobowe lub skorzysta z odpowiednich czesci Witryny – o elektroniczne potwierdzenie zgody na konkretne przetwarzanie, jak to opisano w niniejszej Polityce prywatnosci, i zaznaczenie wlasciwych okienek. Zaznaczenie odpowiedniego okienka i korzystanie z Witryny oznaczaja, ze uzytkownik zgadza sie na dana aktywnosc zwiazana z przetwarzaniem zgodnie z opisem przedstawionym w Polityce. Udokumentowanie przez nas faktu wyrazenia zgody na obowiazywanie Polityki prywatnosci, date wyrazenia tej zgody oraz wszystkich dalszych zmian Polityki uznaje sie za rozstrzygajace pisemne dowody wyrazenia przez uzytkownika zgody.

 

Uzytkownik zostanie równiez poinformowany o Polityce prywatnosci – i zapytany o zgode, gdy okreslona czynnosc wymaga jego zgody, gdy kontaktuje sie z obsluga klienta lub przekazuje nam swoje dane w sklepach.

 

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe uzytkownika zgodnie z wszystkimi majacymi zastosowanie przepisami o ochronie danych, w tym w szczególnosci prawami promulgowanymi w tej kwestii przez Unie Europejska, takimi jak dyrektywa 95/46/WE w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przeplywu tych danych, wszystkie przepisy promulgowane w panstwach czlonkowskich, jak równiez zarzadzenia i wytyczne wydane przez wlasciwe organy ochrony danych, stosownie do sytuacji, oraz rozporzadzenie 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporzadzenie o ochronie danych) i uzupelniajace przepisy krajowe obowiazujace wedlug stanu na dzien 25 maja 2018 r. (zwane dalej „przepisami o ochronie danych”).

 

Kto kontroluje przetwarzanie moich danych osobowych? Kto jest za to odpowiedzialny?

Administratorem danych osobowych, (i) gromadzonych, gdy uzytkownik korzysta z Witryny (innych niz gromadzone przy zakupie towarów od nas) oraz (ii) gromadzonych na potrzeby naszych dzialan marketingowych i zwiazanych z profilowaniem, jest: Lee Wrangler International S.A.G.L. – ODDZIAL MARKA, Via Vite 3, 6855 Stabio, Switzerland. Wiecej szczególowych informacji, w tym wskazówki, jak mozna sie z nami kontaktowac, mozna znalezc tutajhttps://www.lee.pl/pl-pl/how-help/contact-us/ 

 

Lee Wrangler Belgium Services BVBA, z siedziba pod adresem C. Van Kerckhovenstraat, 110 Fountain Business Park, 2880  Bornem-Belgium, no.: 0712.777.081 pelni role przedstawiciela Lee Wrangler International Sagl dla celów zgodnosci z przepisami o ochronie danych osobowych w Unii Europejskiej.

 

Gdy uzytkownik kupuje od nas towary, administratorem danych osobowych jest lokalna jednostka z grupy Kontoor Brands, sprzedajaca towary uzytkownikowi za posrednictwem naszej Witryny (w przypadku zakupów przez internet) lub w sklepie (zakupy offline). Podmiot ten jest równiez administratorem danych osobowych przekazywanych nam przy okazji kontaktu z naszym Dzialem Obslugi Klienta. Odpowiednia jednostka zalezna Kontoor Brands jest wskazana na paragonie. Wykaz jednostek zaleznych Kontoor Brands, pelniacych role administratorów danych w poszczególnych krajach, mozna znalezc pod adresem [https://www.lee.pl/pl-pl/how-help/vf-legal-entities/].  

 

Uwaga: nie zawsze podmiot z grupy Kontoor Brands, z którym uzytkownik sie kontaktuje (i któremu przekazuje dane osobowe), jest administratorem danych. W nastepujacych przypadkach podmiot z grupy Kontoor Brands, z którym uzytkownik sie kontaktuje, dziala w imieniu innego podmiotu z grupy Kontoor Brands (i przekazuje temu podmiotowi dane osobowe), który jest faktycznym administratorem danych uzytkownika:

 

-          lokalna jednostka zalezna Kontoor Brands, od której uzytkownik kupuje produkty, gromadzi jego dane osobowe – i w sytuacjach wymaganych prawem prosi o zgode na ich przetwarzanie – na potrzeby marketingu i profilowania w imieniu spólki Lee Wrangler International Sagl, która jest administratorem w kontekscie wskazanym powyzej;

 

-          jako alternatywa VF Northern Europe Ltd lub nasz zewnetrzny uslugodawca Concentrix Services Bulgaria EOOD, z siedziba pod adresem 29 Atanas Dukov Str Rainbow Center, Sofia, Bulgaria, zarzadza nasza obsluga klienta i wchodzi w interakcje z uzytkownikiem w imieniu lokalnej jednostki zaleznej Kontoor Brands, od której uzytkownik nabyl towary; wskazany wyzej podmiot jest administratorem danych w kontekscie wskazanym powyzej.

 

Z Inspektorem danych osobowych grupy Kontoor Brands mozna sie skontaktowac za posrednictwem naszego Biura ds. prywatnosci danych pod adresem privacy.europe@kontoorbrands.com.

 

Jakie dane osobowe sa przetwarzane?

Automatyczne gromadzenie danych w Witrynie

 

Gdy uzytkownik jedynie odwiedza i przeglada Witryne, przetwarzanie jego danych osobowych ogranicza sie do tzw. danych dotyczacych nawigacji, tj. danych, których przekazanie Witrynie jest w sposób domyslny wlaczone w funkcjonowanie systemów odpowiedzialnych za zarzadzanie Strona i protokoly komunikacji wlasciwe dla internetu. Dane dotyczace nawigacji to m.in. adresy IP urzadzen wykorzystywanych do laczenia sie z Witryna oraz inne parametry urzadzenia i systemu operacyjnego.

 

Zasadniczo dane dotyczace nawigacji, takie jak okreslone powyzej, oraz np. liczba wizyt i czas spedzony w Witrynie, sa gromadzone i przetwarzane wylacznie przez nas do celów statystycznych i w formie zagregowanej, w celu monitorowania i usprawniania funkcjonowania Witryny. Ze wzgledu na charakter danych dotyczacych nawigacji moga one doprowadzic do identyfikacji uzytkowników, jesli zostana powiazane z danymi przechowywanymi przez osoby trzecie; jednak nie gromadzimy danych dotyczacych nawigacji w celu kojarzenia ich ze zidentyfikowanymi uzytkownikami, za wyjatkiem sytuacji, gdy rzeczone dane moga byc uzyte do celów oceny ewentualnej odpowiedzialnosci w przypadku przestepstw dotyczacych danych, dokonanych wobec Witryny lub za jej posrednictwem, w zakresie dozwolonym przez prawo. 

 

Ponadto pewne informacje sa gromadzone w tej Witrynie internetowej przy uzyciu plików cookie i innych technologii sledzenia, jak to opisano w Polityce dotyczacej plików cookie, dostepnej pod adresem [https://www.lee.pl/pl-pl/info/cookie-policy/]. Zamykajac baner z powiadomieniem o wykorzystywaniu plików cookie przez Witryne lub zmieniajac ustawienia plików cookie za posrednictwem naszego narzedzia here i w swojej przegladarce, uzytkownik wyraza zgode na uzywanie przez nas plików cookie i podobnych technologii. Jesli uzytkownik nie wyraza zgody na wykorzystywanie przez nas plików cookie w ten sposób, powinien wybrac odpowiednie ustawienia plików cookie. Uzytkownik moze w dowolnym momencie wycofac zgode i zmienic ustawienia plików cookie. Jesli uzytkownik wylaczy obsluge wykorzystywanych przez nas plików cookie, moze to wplynac na jego wygode korzystania z Witryny. Wiecej szczególowych informacji znajduje sie w Polityce dotyczacej plików cookie [https://www.lee.pl/pl-pl/info/cookie-policy/].

 

Informacje przekazywane nam dobrowolnie:

 

Gromadzimy i przetwarzamy:

 

 1. dane osobowe przekazane nam przy okazji korzystania z funkcji Witryny, np. przy otwieraniu konta lub przesylaniu tresci generowanych przez uzytkownika do Witryny. Dane te moga obejmowac:

-          imie, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu;

-          nazwe uzytkownika oraz haslo;

 

 1. dane osobowe przekazane przez uzytkownika przy okazji uczestnictwa w naszych dzialaniach marketingowych lub subskrypcji materialów z nimi powiazanych (za posrednictwem Witryny lub w naszych sklepach), np. gdy uzytkownik zamawia subskrypcje naszego newslettera (lub newsletterów) lub wpisuje sie na nasza liste mailingowa, albo uczestniczy w promocjach i innych inicjatywach, takich jak programy lojalnosciowe, konkursy, loterie itd. Takie dane osobowe moga obejmowac:

-          imie, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu;

-          historie zakupów;

-          plec;

-          preferencje i zainteresowania;

 

 1. dane osobowe przekazywane nam przy okazji kupowania od nas towarów (przez internet lub w sklepach). Dane te moga obejmowac:

-          imie, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu;

-          historie zakupów;

-          szczególowe informacje dotyczace transakcji;

 

 1. dane osobowe przekazywane nam przy okazji kontaktu z obsluga klienta, np. gdy uzytkownik wysyla pytanie dotyczace produktu, przekazuje nam informacje zwrotne, kontaktuje sie z centrum telefonicznym obslugi klienta, by uzyskac pomoc, lub prosi obsluge klienta o szczególna forme pomocy lub usluge. Dane te moga obejmowac:

-          imie, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu;

-          historie zakupów;

-          informacje dotyczace powodów kontaktu z obsluga klienta;

-          tresc komunikacji z obsluga klienta [„Dodatkowe informacje o naszej obsludze klienta”]).

 

Jesli uzytkownik przekazal nam dane osobowe dotyczace innej osoby, (np. korzystajac z opcji wyslania wiadomosci e-mail do znajomego, kart podarunkowych czy w innych celach) w zakresie dozwolonym przez obowiazujace prawo, uzytkownik niniejszym potwierdza, ze jest uprawniony do przekazania nam takich danych osobowych i ze poinformowal wspomniana osobe o przetwarzaniu jej danych osobowych na potrzeby okreslone w Polityce prywatnosci, a w razie koniecznosci uzyskal jej zgode na ich przetwarzanie. 

 

W jakich celach sa przetwarzane moje dane osobowe?

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe w nastepujacych celach:

 

 1. Lee Wrangler International Sagl jako administrator przetwarza dane osobowe w nastepujacych celach:

 

 1. prowadzenie Witryny i administrowanie nia, w tym:

-          swiadczenie uslug lub zapewnianie zadanych funkcji w Witrynie;

-          utworzenie konta uzytkownika i zarzadzanie jego subskrypcja w Witrynie;

-          poprawa komfortu przegladania Witryny i jej udoskonalanie;

 

 1. prowadzenie dzialan marketingowych dla grupy Kontoor Brands, w tym:

-          na potrzeby marketingu bezposredniego, w tym:

 • administrowanie subskrypcja naszego newslettera lub newsletterów, albo list mailingowych lub programów lojalnosciowych;
 • umozliwienie udzialu w promocjach i innych inicjatywach, takich jak konkursy i loterie;
 • wysylanie uzytkownikowi (za jego zgoda, której udzielenie nie jest obowiazkowe), równiez w formie wiadomosci e-mail lub przy uzyciu innych elektronicznych form komunikacji, takich jak SMS, MMS, faks itp., informacji promocyjnych i materialów dotyczacych naszych produktów i uslug, specjalnych ofert cenowych i promocji oraz inicjatyw takich jak programy lojalnosciowe, wydarzenia, wystawy i targi organizowane przez grupe Kontoor Brands (do której nalezy MARKA) lub w których grupa Kontoor Brands uczestniczy;

-          w zwiazku z ankietami (pod warunkiem udzielenia nieobowiazkowej zgody);

-          na potrzeby profilowania (pod warunkiem udzielenia nieobowiazkowej zgody);

-          udoskonalania naszych produktów i uslug;

 

 1. w innych celach:

-          na potrzeby zapobiegania oszustwom; oraz

-          w celu wywiazywania sie z naszych zobowiazan wynikajacych z obowiazujacego prawa, rozporzadzen i ustawodawstwa wspólnotowego, a takze w celu uzyskania i ochrony praw.

 

 1. Lokalne jednostki zalezne Kontoor Brands jako administrator przetwarzaja dane osobowe w nastepujacych celach:

 

 1. obsluga zakupów (dokonywanych przez internet i w naszych sklepach):

-          obejmuje to wszystkie dzialania zwiazane z kupnem towarów, jak np. ich dostawa, rozliczanie, zwroty i wymiana, otrzymywanie zwrotu wplaconych kwot, zakup i wykorzystanie kart podarunkowych papierowych i elektronicznych (stosownie do sytuacji), dzialania zwiazane z platnosciami, w tym wykorzystanie kuponów;

 

 1. realizacja obslugi klienta (szczególowe informacje: patrz punkt 3 ponizej), która obejmuje:

-          zapewnianie obslugi posprzedazowej;

-          udzielanie odpowiedzi na prosby o informacje, pytania, wiadomosci lub informacje zwrotne;

-          na potrzeby wewnetrznych szkolen i doskonalenia naszej obslugi klienta;

 

 1. w innych celach:

-          na potrzeby zapobiegania oszustwom; oraz

-          w celu wywiazywania sie z naszych zobowiazan wynikajacych z obowiazujacego prawa, rozporzadzen i ustawodawstwa wspólnotowego, a takze w celu uzyskania i ochrony praw.

 

 1. Dodatkowe informacje o naszej obsludze klienta

 

Obsluge klienta zapewnia VF Northern Europe Ltd lub nasz zewnetrzny uslugodawca, Concentrix Services Bulgaria EOOD, z siedziba pod adresem 29 Atanas Dukov Str Rainbow Center, Sofia, Bulgaria, który wchodzi w interakcje z uzytkownikiem w imieniu lokalnej jednostki zaleznej Kontoor Brands, od której uzytkownik nabyl towary. Dane osobowe uzytkownika bedziemy przetwarzac, gdy skontaktuje sie on z naszym telefonicznym centrum obslugi klienta, które moze komunikowac sie z uzytkownikiem za posrednictwem wiadomosci e-mail, czatu lub telefonu. Centrum bedzie rejestrowac numer telefonu uzytkownika, aby móc oddzwonic, oraz na potrzeby obslugi na zapleczu, aby zapewnic zadane wsparcie i informacje. W niektórych przypadkach, na potrzeby szkolen wewnetrznych, kontroli jakosci oraz weryfikacji, rozmowa moze byc nagrywana, a wiadomosci e-mail zapisywane w takim zakresie, w jakim nie jest to niezgodne ze stosownymi przepisami prawa. Uzytkownik zawsze z wyprzedzeniem otrzyma informacje o rejestrowaniu komunikacji i bedzie miec mozliwosc wyrazenia sprzeciwu wobec takiego rejestrowania, za wyjatkiem sytuacji, w których jest to konieczne na potrzeby weryfikacji w odniesieniu do zakupu dokonanego przez uzytkownika lub z innych powodów, zgodnie ze stosownymi przepisami prawa.

 

 

Jakie sa podstawy prawne w odniesieniu do przetwarzania moich danych osobowych w sposób opisany w tym dokumencie?

Bedziemy gromadzic i przetwarzac dane osobowe uzytkownika do celów opisanych w punkcie „W jakich celach sa przetwarzane moje dane osobowe?”, opierajac sie na nastepujacej podstawie prawnej (któras z ponizszych przeslanek):

 

 • przetwarzanie jest niezbedne do wykonania umowy, której strona jest uzytkownik, lub do podjecia dzialan na zadanie uzytkownika, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 punkt (b) RODO z dnia 25 maja 2018 r.);

 

 • przetwarzanie jest niezbedne do celów wynikajacych z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez jednostki stowarzyszone badz inne podmioty zewnetrzne, z wyjatkiem sytuacji, w których nadrzedny charakter wobec tych interesów maja interesy lub podstawowe prawa i wolnosci uzytkownika (art. 6 ust. 1 punkt (f) RODO z dnia 25 maja 2018 r.); prawnie uzasadnione interesy realizowane przez nas obejmuja w szczególnosci nasz interes w zwiazku z administrowaniem umowa z uzytkownikiem i podtrzymywaniem relacji umownej z nim, odpowiadanie na okreslone prosby, pozyskiwanie informacji zwrotnych od uzytkownika w celu doskonalenia naszej Witryny i produktów lub realizowania innych dzialan marketingowych o charakterze ogólnym.

 

 • W sytuacjach, w których wymagana jest konkretna zgoda na przetwarzanie danych uzytkownika zgodnie z opisem zawartym w niniejszej Polityce, dane osobowe uzytkownika beda przetwarzane na podstawie takiej zgody (art. 6 ust. 1 punkt (a) RODO z dnia 25 maja 2018 r.);

 

 

Jak dlugo beda przetwarzane moje dane osobowe?

Dane osobowe nie sa przechowywane dluzej, niz wymaga tego czas konieczny do osiagniecia okreslonych celów przetwarzania danych opisanych w niniejszej Polityce, chyba ze na mocy stosownych przepisów zastosowanie maja krótsze lub dluzsze okresy przechowywania danych.

 

Czy moje dane osobowe sa bezpieczne?

Chronimy bezpieczenstwo i prywatnosc danych uzytkownika. Podejmujemy – i wymagamy tego od wszelkich uslugodawców lub zewnetrznych podmiotów przetwarzajacych dane osobowe w naszym imieniu i zgodnie z naszymi poleceniami – odpowiednie techniczne i organizacyjne dzialania zapobiegajace utracie i zniszczeniu danych (nawet w sposób przypadkowy), uzyskaniu do nich dostepu przez osobe do tego nieupowazniona, a takze bezprawnemu lub nieuczciwemu wykorzystaniu danych. Ponadto systemy informacji i oprogramowanie sa tak skonfigurowane, aby dane osobowe i identyfikacyjne wykorzystywano wylacznie wówczas, gdy jest to niezbedne do osiagniecia okreslonego celu przetwarzania realizowanego okresowo.

 

Wdrazamy szereg zaawansowanych technologii bezpieczenstwa oraz procedur, aby chronic dane osobowe przed czynnikami ryzyka przedstawionymi pokrótce powyzej. Na przyklad dane osobowe przekazane przez uzytkowników sa przechowywane na zabezpieczonych serwerach rozmieszczonych w kontrolowanych lokalizacjach. Ponadto na potrzeby przekazywania niektórych danych za posrednictwem internetu stosuje sie techniki szyfrowania, takie jak protokól Secure Socket Layer (SSL). 

 

Nalezy jednak zauwazyc, ze elektroniczne przekazywanie danych czy przechowywanie informacji nigdy nie jest w stu procentach bezpieczne. Dlatego tez, pomimo srodków bezpieczenstwa, jakie wdrozylismy w celu ochrony danych osobowych uzytkownika, nie mozemy zagwarantowac, ze nigdy nie dojdzie do utraty, niewlasciwego uzycia ani modyfikacji danych.

 

Komu sa przekazywane moje dane osobowe? Kto jest ich odbiorca, dokad sa one przekazywane i w jakich celach?

Dane osobowe gromadzone za posrednictwem naszej Witryny w ramach sprzedazy towarów w naszych sklepach lub obslugi klienta sa przechowywane na serwerach udostepnianych i obslugiwanych przez naszego zewnetrznego dostawce pamieci i uslug hostingowych, spólke Rackspace Limited, z siedziba pod adresem 5 Millington Road, Hyde Park Hayes, Middlesex, UB3 4AZ; serwery zlokalizowane w Londynie w Wielkiej Brytanii. Okreslone dane osobowe gromadzone w ramach sprzedazy towarów w naszych sklepach moga byc równiez przechowywane lokalnie w sklepie. Wszystkie te dane osobowe mozna udostepniac odbiorcom zgodnie ze szczególowymi informacjami przedstawionymi ponizej.

 

Przekazujemy dane osobowe w granicach i w okolicznosciach okreslonych w niniejszej Polityce prywatnosci, z zastrzezeniem udzielenia przez uzytkownika jednoznacznej zgody, gdy jest to wymagane na mocy stosownych przepisów o ochronie danych.

 

1°.    Dane osobowe uzytkownika beda dostepne w ramach naszej organizacji dla personelu wewnetrznego i zewnetrznego, który musi uzyskac do nich dostep ze wzgledu na pelnione obowiazki w odniesieniu do celów przetwarzania okreslonych w niniejszej Polityce.  Dbamy, aby na osobach tych spoczywal obowiazek zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa i poufnosci.

 

2°.    Do danych osobowych uzytkownika moga miec równiez dostep zewnetrzni uslugodawcy (jako Podmioty przetwarzajace), których wyznaczamy do przetwarzania danych osobowych w naszym imieniu i zgodnie z naszymi instrukcjami. Takie Podmioty przetwarzajace obejmuja:

 

 • zewnetrznych uslugodawców, do których mozemy sie zwracac w kwestii swiadczenia uslug profesjonalnych, technicznych i organizacyjnych, istotnych dla prowadzenia Witryny i dzialan w ramach niej realizowanych, takich jak sprzedaz towarów i powiazane z tym dzialania, zarzadzanie funkcjami oferowanymi przez Witryne oraz inicjatywami i uslugami, które uzytkownik moze subskrybowac lub ich zadac za posrednictwem Witryny, a takze uslug scisle koniecznych do osiagniecia innych celów przetwarzania okreslonych w niniejszej Polityce;

 

 • zewnetrznych uslugodawców, do których zwracamy sie w kwestii finalizacji transakcji kupna i przetwarzania platnosci za posrednictwem platformy e-commerce;

 

 • zewnetrznych uslugodawców, którzy sa administratorami Witryny i zapewniaja obsluge techniczna w tym zakresie, jak równiez w odniesieniu do stosownej platformy e-commerce i wszystkich dzialan przed- i posprzedazowych, takich jak przetwarzanie zamówien, marketing efektywnosciowy, uslugi finansowe, zarzadzanie magazynem oraz zarzadzanie relacjami z klientami.

 

Wykaz tych Podmiotów przetwarzajacych, ze wskazaniem ich lokalizacji, mozna znalezc pod adresem [https://uk.lee.com/uk-en/info/privacy-policy/#_CS] lub na zadanie otrzymac w biurze ds. prywatnosci danych. Podmioty przetwarzajace sa zwiazane odpowiednimi obowiazkami umownymi w zakresie wdrazania odpowiednich srodków bezpieczenstwa w celu ochrony bezpieczenstwa i poufnosci danych osobowych.

 

3°.    Dane osobowe uzytkownika moga tez zostac przekazane innym spólkom z grupy Kontoor Brands na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które przetwarzaja dane osobowe w imieniu administratora lub administratorów danych wskazanych powyzej. Wykaz tych spólek z grupy Kontoor Brands, ze wskazaniem ich lokalizacji, mozna znalezc pod adresem https://www.lee.pl/pl-pl/how-help/vf-legal-entities/ lub na zadanie otrzymac w biurze ds. prywatnosci danych. Na przyklad Lee Wrangler Belgium Services BVBA zapewnia uslugi ksiegowe i zaplecze biurowe, a VF Northern Europe Ltd posprzedazowa obsluge klienta; podmioty te pelnia role podmiotów przetwarzajacych dane na rzecz administratorów danych wskazanych powyzej, w punkcie „Kto kontroluje przetwarzanie moich danych osobowych?https://www.lee.pl/pl-pl/how-help/vf-legal-entities/[].

 

4°.    Dane osobowe uzytkownika moga byc równiez udostepniane instytucjom, organom wladzy, podmiotom publicznym, bankom i instytucjom finansowym, specjalistom, niezaleznym doradcom (takze w formie stowarzyszen), partnerom biznesowym lub innym prawnie uzasadnionym odbiorcom, zgodnie z tym, na co zezwalaja stosowne przepisy prawa, np. w przypadku procesów sadowych, zadan kierowanych przez wlasciwe sady i organy wladzy lub na mocy innych zobowiazan prawnych, w celu ochrony naszych praw i mienia oraz Witryny.

 

5°.    Mozemy ponadto przekazac dane osobowe uzytkownika podmiotom zewnetrznym takze w razie fuzji, przejec, przeniesienia naszych aktywów, produktów, witryn lub jednostek operacyjnych.

 

Z zastrzezeniem powyzszego, dane osobowe nie beda udostepniane podmiotom zewnetrznym, osobom fizycznym ani osobom prawnym, które nie sa powiazane z nami ani nie prowadza z nami interesów, czy tez nie pelnia zadnej roli profesjonalnej ani funkcjonalnej.

 

Bez zgody uzytkownika nie ujawnia sie informacji podmiotom zewnetrznym do celów ich wlasnych dzialan marketingowych.

 

Takie przekazywanie danych odbywa sie na podstawie przeslanek do ich przetwarzania wskazanych w punkcie 3 powyzej.

 

Wymienieni wyzej odbiorcy moga znajdowac sie w krajach innych niz ten, w którym dane osobowe pierwotnie zgromadzono; nalezy zaznaczyc, ze dane osobowe uzytkownika beda zasadniczo przekazywane wylacznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub innych krajów, co do których Komisja Europejska uznala, ze zapewniaja one odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

 

Gdyby którykolwiek z powyzszych odbiorców mial siedzibe w kraju nienalezacym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a tym samym nie zapewnial tego samego poziomu ochrony danych osobowych uzytkownika, jaki obowiazuje na obszarze EOG, wdrozymy odpowiednie zabezpieczenia, w tym w szczególnosci stosowne umowy o przekazywaniu danych, oparte na opracowanych przez Komisje Europejska standardowych klauzulach umownych odnosnie do przekazywania danych do krajów trzecich (art. 46 ust. 2 punkt (c) RODO z dnia 25 maja 2018 r.) lub wiazacych regul korporacyjnych (art. 47 RODO z dnia 25 maja 2018 r. Kopie informacji o odpowiednich zabezpieczeniach mozna uzyskac, kontaktujac sie z naszym biurem ds. prywatnosci danych pod adresem privacy.europe@kontoorbrands.com  (wiecej danych kontaktowych znajduje sie w punkcie „Jakie mam prawa w odniesieniu do przetwarzania moich danych osobowych i jak moge z tych praw skorzystac?” ponizej).

 

 Czy mam obowiazek przekazania moich danych osobowych? Jakie beda konsekwencje odmowy ich podania?

Za wyjatkiem odniesienia do danych dotyczacych nawigacji (patrz punkt 3 – „Jakie dane osobowe sa przetwarzane?” ) przekazanie danych osobowych moze byc wymogiem koniecznym do zawarcia lub realizacji umowy, w tym realizacji pewnych uslug oraz zapewnienia funkcji oferowanych w Witrynie, takich jak subskrypcja Witryny badz naszego newslettera (newsletterów), zakup towarów za posrednictwem Witryny lub w naszych sklepach, obsluga udzialu w programach lojalnosciowych, promocjach i innych inicjatywach, o których informacje sa przekazywane za posrednictwem Witryny lub w naszych sklepach, a takze w kontekscie odpowiadania na wnioski o udzielenie informacji, pytania, wiadomosci lub informacje zwrotne, badz obslugiwania tychze. W wymienionych wyzej okolicznosciach odmowa podania danych osobowych uniemozliwilaby nam realizacje umowy, zapewnienie zadanych uslug, produktów lub informacji okreslonych powyzej.

 

Przekazywanie danych osobowych na potrzeby ankiety, marketingu lub w innych celach zwiazanych z profilowaniem jest opcjonalne; odmowa podania danych osobowych w tych celach nie wplynie na zawarcie ani realizacje umowy. W sytuacjach, w których jest to wymagane na mocy przepisów o ochronie danych, bedziemy uzyskiwac zgode uzytkownika przed rozpoczeciem przetwarzania jego danych w tych celach. 

 

Czy w Witrynie sa umieszczone elementy kontrolowane przez podmioty zewnetrzne? Kto odpowiada za te elementy?

W Witrynie moga byc zamieszczone lacza do innych witryn, jak równiez obiekty lub elementy kontrolowane przez podmioty zewnetrzne.

 

Przykladem sa wtyczki, które moga stanowic polaczenie miedzy nasza Witryna a sieciami spolecznosciowymi, takimi jak Facebook czy Twitter („wtyczki spolecznosciowe”), a których obecnosc sygnalizuje logo odpowiedniej sieci. Jesli uzytkownik podejmie interakcje z wtyczka spolecznosciowa w naszej Witrynie, jego przegladarka moze wyslac do odpowiedniej sieci pewne dane dotyczace uzytkownika, takie jak jego identyfikator, informacje o Witrynie, date i godzine oraz inne informacje dotyczace przegladarki. Informacje takie beda przetwarzane przez sieci spolecznosciowe, stanowiace wlasnosc podmiotów zewnetrznych i przez nie prowadzone, zgodne z ich politykami prywatnosci.

 

Nie mamy dostepu do tych elementów, obiektów, wtyczek, plików cookie, sygnalów nawigacyjnych ani innych elementów czy technologii sledzenia nalezacych do podmiotów zewnetrznych czy obslugiwanych przez nie i dostepnych w naszej Witrynie lub w witrynach odpowiednich podmiotów zewnetrznych, do których uzytkownicy moga uzyskiwac dostep w Witrynie lub z jej poziomu; nie mamy takze kontroli nad wymienionymi wyzej elementami ani nad metodami przetwarzania danych osobowych za posrednictwem takich elementów czy witryn internetowych.  Nie ponosimy zadnej odpowiedzialnosci za takie witryny. Uzytkownik powinien sie zapoznac z polityka prywatnosci witryn internetowych podmiotów zewnetrznych oraz elementów tych podmiotów, do których uzyskuje dostep z Witryny, aby sie dowiedziec, jakie warunki maja zastosowanie do przetwarzania danych osobowych, gdyz niniejsza Polityka prywatnosci dotyczy jedynie tej Witryny.

 

Jakie mam prawa w odniesieniu do przetwarzania moich danych osobowych i jak moge z tych praw skorzystac?

Uzytkownik moze w dowolnym momencie skorzystac ze swoich praw wynikajacych z przepisów o ochronie danych, w tym w szczególnosci z prawa do uzyskiwania dostepu do danych, ich korygowania, ograniczenia ich przetwarzania, usuniecia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (w tym sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezposredniego, który to sprzeciw uzytkownik moze wniesc nieodplatnie w dowolnym momencie), z prawa do przenoszenia danych oraz do wycofania zgody na ich przetwarzanie. Uzytkownik ma równiez prawo do zlozenia skargi do wlasciwego organu nadzorczego.

 

Streszczenie informacji o tym, co obejmuja wspomniane wyzej prawa i jak mozna z nich skorzystac, znajduje sie w Zalaczniku 1 do Polityki prywatnosci.

 

Z wszelkimi pytaniami lub prosbami dotyczacymi przetwarzania przez Kontoor Brands danych osobowych uzytkownika badz tez w celu skorzystania ze swoich praw wynikajacych z przepisów o ochronie danych uzytkownik moze sie zwrócic do naszego biura ds. prywatnosci danych pod adresem privacy.europe@kontoorbrands.com.

 

Czy mozemy zmieniac niniejsza Polityke prywatnosci?

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki prywatnosci w calosci badz w czesci, w dowolnym momencie, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo. Wersja opublikowana w Witrynie jest wersja aktualnie obowiazujaca. Jesli zmienimy niniejsza Polityke prywatnosci, powiadomimy uzytkowników o zmianach, publikujac na stronie glównej Witryny lacze do zmienionej polityki prywatnosci, podpisane „Zaktualizowana Polityka prywatnosci”, a takze powiadamiajac uzytkowników w inny sposób (np. wysylajac do nich wiadomosc e-mail w stosownych przypadkach lub w sytuacjach, w których wymagaja tego przepisy prawa, oraz o ile uzytkownik podal nam swój adres e-mail).

 

 

 

* * * * * * *

Zalacznik 1 – Prawa osoby, której dane dotycza

 

 

Uzytkownikowi jako osobie fizycznej, której dane osobowe sa przetwarzanie w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatnosci, przysluguja okreslone prawa wyszczególnione ponizej. Nalezy pamietac, ze korzystanie z tych praw podlega pewnym wymogom i warunkom wyznaczonym przez obowiazujace przepisy prawa.

 

Prawo dostepu

Z zastrzezeniem obowiazujacego prawa uzytkownik ma prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, czy dotyczace go dane osobowe sa przetwarzane, a jesli tak, ma prawo do uzyskania dostepu do takich danych, w tym w szczególnosci do kategorii danych osobowych, których to dotyczy, celów przetwarzania oraz odbiorców lub kategorii odbiorców. Musimy jednak brac pod uwage prawa i wolnosci innych osób, dlatego tez powyzsze nie jest prawem w sensie absolutnym. Jesli uzytkownik zazada wiecej niz jednej kopii danych osobowych podlegajacych przetwarzaniu, mozemy pobrac oplate w rozsadnej wysokosci wynikajacej z kosztów administracyjnych.

 

Prawo do sprostowania danych

Uzytkownik ma prawo zadac od administratora sprostowania dotyczacych go nieprawidlowych danych osobowych. W zaleznosci od celów przetwarzania uzytkownik ma równiez prawo zadac uzupelnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oswiadczenia.

 

Prawo do usuniecia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

W pewnych okolicznosciach zdefiniowanych stosownymi przepisami uzytkownik ma prawo zazadac od nas usuniecia dotyczacych go danych osobowych. Jesli zadanie uzytkownika miesci sie w zakresie tych okolicznosci, usuniemy jego dane osobowe bez zbednej zwloki. Gdybysmy z powodów technicznych i organizacyjnych nie byli w stanie usunac danych osobowych uzytkownika, zadbamy o to, aby byly w calosci i nieodwracalnie zanonimizowane, tak ze nie bedziemy juz przechowywac takich dotyczacych uzytkownika danych osobowych.

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania

W pewnych okolicznosciach zdefiniowanych przepisami prawa uzytkownik ma prawo zazadac ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. W takiej sytuacji jego dane osobowe mozna bedzie przetwarzac, z wyjatkiem przechowywania, wylacznie za zgoda osoby, której dane dotycza, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazny interes publiczny.

 

Prawo do przenoszenia danych

W pewnych okolicznosciach zdefiniowanych przepisami prawa uzytkownikowi przysluguje prawo do uzyskania dotyczacych go danych, które nam przekazal, w ustrukturyzowanym formacie nadajacym sie do odczytu maszynowego; moze mu tez przyslugiwac prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi, co moze uczynic osobiscie lub mozemy uczynic to my, jesli jest to technicznie mozliwe.

 

Prawo do sprzeciwu

W pewnych okolicznosciach zdefiniowanych przepisami prawa uzytkownikowi przysluguje prawo wyrazenia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas jego danych osobowych ze wzgledów zwiazanych z jego szczególna sytuacja, w dowolnym momencie; od nas bedzie mozna wymagac zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych, chyba ze wykazemy istnienie waznych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzednych wobec interesów, praw i wolnosci uzytkownika, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen.  Dotyczy to zwlaszcza przetwarzania danych osobowych uzytkownika na podstawie naszych uzasadnionych interesów lub do celów statystycznych.

 

Prawo do sprzeciwu w odniesieniu do marketingu bezposredniego

Jezeli dane osobowe uzytkownika sa przetwarzane na potrzeby marketingu bezposredniego, ma on prawo w dowolnym momencie wniesc sprzeciw wobec przetwarzania dotyczacych go danych osobowych na potrzeby takiego marketingu (w tym profilowania zwiazanego z marketingiem bezposrednim).

 

Prawo do tego, by nie podlegac decyzji, która opiera sie wylacznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu

Z zastrzezeniem pewnych ograniczen uzytkownik ma prawo do tego, by nie podlegac decyzji, która opiera sie wylacznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywoluje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nia wplywa.

 

Prawo do cofniecia zgody

Jesli uzytkownik wyrazil zgode na dzialania zwiazane z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z opisem zamieszczonym w niniejszej Polityce prywatnosci, moze wycofac taka zgode w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszlosc. Wycofanie zgody nie wplywa na zgodnosc z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jesli uzytkownik chce uzyskac dostep do takich danych osobowych badz skorzystac z jakichkolwiek praw wymienionych powyzej, powinien przeslac pisemne zadanie do naszego biura ds. prywatnosci danych na adres: privacy.europe@kontoorbrands.com , dolaczajac informacje potwierdzajace jego tozsamosc.

Wszelkie informacje zwiazane z prawami uzytkownika opisanymi powyzej bedziemy przekazywac uzytkownikowi nieodplatnie. Jezeli jednak zadanie jest w sposób oczywisty nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególnosci ze wzgledu na swa powtarzalnosc, mozemy pobrac oplate w rozsadnej wysokosci uwzgledniajacej koszty administracyjne zwiazane z przekazywaniem informacji lub podejmowaniem zadanych dzialan; mozemy tez odmówic podjecia takich dzialan.

 

Jesli uzytkownik chce wniesc skarge odnosnie do przetwarzania jego danych osobowych, ma prawo do zlozenia jej do wlasciwego organu nadzorczego.

 

 

 

 

Back to top

LEEWRANGLER INTERNATIONAL SAGL, whose registered office is at Via Vite 3, 6855 – Stabio, Switzerland, Company Registration Number Stabio CH-501.4.023.528-6, VAT Number CHE-177.767.456 (“Lee” or “we”)”.